Translatica, kierunek polsko-angielski
tropić czasownik, aspekt niedokonany;
track myślistwo, techniczny;
trail myślistwo, przenośne;
hunt;
trace;
hound;
stalk;
dog;
scent;
shadow;
sleuth;
track down przenośne;
tracing;
pursue;
run down;
sleuth;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich