Translatica, kierunek angielsko-polski
tracing rzeczownik;
śledzenie informatyka, techniczny;
kopiowanie sztuka;
kalka;
przerys;
kopia sztuka;
wektoryzacja informatyka;
tropienie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich