Translatica, kierunek polsko-angielski
rejestrować czasownik, aspekt niedokonany;
register informatyka;
record;
log;
enroll ang. brytyjska, ang. amerykańska;
enter ang. brytyjska;
file;
enrol ang. brytyjska;
recording;
enrolment;
enrolment;
book;
recording;
trace;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich