Translatica, kierunek angielsko-polski
record czasownik;
rejestrować audiotechnika;
zapisywać chemia, medycyna, informatyka, ang. brytyjska, bezpieczeństwo publiczne;
zapisać ang. brytyjska;
nagrywać muzyka, audiotechnika;
notować;
nagrać muzyka, audiotechnika;
zanotować bezpieczeństwo publiczne, techniczny;
odnotować bezpieczeństwo publiczne;
utrwalać bezpieczeństwo publiczne;
odnotowywać bezpieczeństwo publiczne;
utrwalić bezpieczeństwo publiczne;
spisywać;
spisać;
wskazać;
zaewidencjonować finanse;
udokumentować techniczny;
rekordowo;
pisać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich