Translatica, kierunek polsko-angielski
odtwarzać czasownik, aspekt niedokonany;
reproduce biologia, medycyna;
reconstruct kino, telewizja, informatyka, techniczny;
play audiotechnika, książkowe, oficjalne;
reproduction medycyna, technika;
recreate;
render techniczny;
restore informatyka;
retrace;
play back technika;
undelete informatyka;
perform;
recover informatyka;
portray;
recovery informatyka;
piece together przenośne;
re-create;
trace;
playing;
character;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich