Translatica, kierunek angielsko-polski
piece together czasownik;
odtworzyć przenośne;
łatać;
zszyć;
odtwarzać przenośne;
składać medycyna;
zszywać;
rekonstruować przenośne;
zrekonstruować przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich