Translatica, kierunek angielsko-polski
restore czasownik;
przywracać techniczny;
przywrócić informatyka;
odbudować przenośne;
odnowić informatyka;
odnawiać;
odrestaurować książkowe, oficjalne;
odbudowywać przenośne;
odtworzyć informatyka;
odtwarzać informatyka;
odzyskać informatyka;
zwrócić;
zwracać;
restytuować biologia, książkowe, oficjalne;
oddać;
zrekonstruować techniczny;
oddawać;
wznawiać;
wyleczyć;
regenerować informatyka;
podźwignąć książkowe, oficjalne;
odbudowa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich