Translatica, kierunek polsko-angielski
odbudowa rzeczownik, rodzaj żeński;
reconstruction medycyna, budownictwo, przenośne;
restoration budownictwo, przenośne;
rebuilding budownictwo, przenośne;
restore;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich