Translatica, kierunek polsko-angielski
nakreślać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też nakreślić
sketch;
outline;
delineate;
draw;
depict;
trace;
draw up;
map out;
draft;
mark out;
frame;
trace out;
describe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich