Translatica, kierunek polsko-angielski
czerpać czasownik, aspekt niedokonany;
derive przenośne;
draw;
scoop chemia;
ladle;
obtain przenośne;
bail;
tap;
extract przenośne;
cull;
mould;
spoon;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich