Translatica, kierunek polsko-angielski
wylosować czasownik, aspekt dokonany;
draw gry;
draw lots;
draw out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich