Translatica, kierunek polsko-angielski
losować czasownik, aspekt niedokonany;
draw gry;
draw lots;
allot;
cast lots;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich