Translatica, kierunek polsko-angielski
ciągać czasownik, aspekt niedokonany;
drag potoczne, nieoficjalne;
pull potoczne, nieoficjalne;
draw;
move;
trail potoczne, nieoficjalne;
traipse potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich