Translatica, kierunek polsko-angielski
wlec czasownik, aspekt niedokonany;
drag informatyka, potoczne, nieoficjalne;
trail;
haul;
haul;
draw;
drag on;
lug;
trudge;
drift;
crawl;
cart;
plod;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich