Translatica, kierunek polsko-angielski
wydobyć czasownik, aspekt dokonany;
extract górnictwo, przenośne;
get out;
draw out;
bring out;
elicit;
pull out;
mine;
abstract;
escape;
educe;
unearth;
utter;
retrieve;
get;
draw;
extricate;
become;
wrest;
raise;
produce;
quarry;
excavate;
be mined;
obtain;
tease out przenośne;
fetch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich