Translatica, kierunek angielsko-polski
raise czasownik;
podnosić techniczny;
hodować rolnictwo, ang. amerykańska;
wychowywać ang. amerykańska;
podwyższać techniczny;
wznieść;
wznosić;
wychować ang. amerykańska;
unieść;
uprawiać;
unosić;
postawić;
wzbudzać;
zbierać;
poruszać;
wyhodować rolnictwo;
wzbudzić;
budzić;
poruszyć;
budować;
stawiać;
znosić;
rodzić;
dźwigać;
nasuwać bezpieczeństwo publiczne;
uchylać;
zebrać;
wysuwać;
chować ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
zbudować;
wynosić;
wywołać;
nasunąć bezpieczeństwo publiczne;
najeżyć;
wynieść;
podbijać;
podkasać;
wnosić;
werbować;
wzbijać;
pozyskać;
wzniecać;
odchować ang. amerykańska;
usypać;
poderwać;
ożywiać;
zwijać;
stawić;
podbić;
ustawiać;
przebijać gry;
przebić gry;
zdobyć;
zdobywać;
wydobyć;
wydobywać górnictwo;
wzbić;
podrywać;
zgłosić;
wzniecić;
kończyć;
podjąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich