Translatica, kierunek polsko-angielski
podrywać czasownik, aspekt niedokonany;
pick up potoczne, nieoficjalne;
undermine przenośne;
sap;
raise;
chat up ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
pull down;
zoom;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich