Translatica, kierunek polsko-angielski
wydobywać czasownik, aspekt niedokonany;
extract informatyka, górnictwo, przenośne;
mine;
elicit;
bring out;
quarry;
get out techniczny;
draw out;
educe;
escape;
retrieve;
mining;
pull out;
heave;
extricate;
produce;
issue;
raise górnictwo;
abstract;
come out;
dredge up;
obtain;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich