Translatica, kierunek polsko-angielski
wzniecać czasownik, aspekt niedokonany;
kindle przenośne;
excite;
foment przenośne;
stir up przenośne;
arouse przenośne;
incite przenośne;
enkindle;
raise;
rouse;
stir;
light;
start;
instigate przenośne;
ferment przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich