Translatica, kierunek polsko-angielski
kończyć czasownik, aspekt niedokonany;
end szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, informatyka;
finish szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, informatyka;
conclude;
terminate informatyka;
complete szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, bezpieczeństwo publiczne;
close;
stop;
finalize;
cease;
quit informatyka;
expire;
end up potoczne, nieoficjalne;
wind up potoczne, nieoficjalne;
graduate ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
do;
leave;
result;
run out;
closing;
break up;
go out gry, sport;
sign off telewizja, radio;
break;
wrap up przenośne;
raise;
perfect;
crown;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich