Translatica, kierunek angielsko-polski
end up czasownik;
skończyć potoczne, nieoficjalne;
kończyć potoczne, nieoficjalne;
wylądować potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich