Translatica, kierunek angielsko-polski
stop czasownik;
zatrzymywać bezpieczeństwo publiczne;
wstrzymać techniczny;
przestać;
zahamować przenośne, książkowe, oficjalne;
przerwać;
zatkać;
ustawać;
stanąć;
kończyć;
stawać;
zatykać;
stopować sport;
przestać;
czopować;
zastopować potoczne, nieoficjalne;
hamować;
ustać;
blokować sport;
tamować;
zaplombować ogrodnictwo;
zawalić;
zawiesić;
zostać ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
urywać;
urwać;
zostawać ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
utknąć;
klapkowy;
zapobiec;
utkać;
przytkać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich