Translatica, kierunek polsko-angielski
zahamować czasownik, aspekt dokonany;
stop przenośne, książkowe, oficjalne;
check;
brake;
halt;
impede;
arrest;
slow down;
contain;
put back;
stunt;
inhibited;
block;
strangle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich