Translatica, kierunek angielsko-polski
arrest czasownik;
aresztować prawo;
zaaresztować prawo;
hamować;
unieruchamiać techniczny;
uwięzić;
chwytać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich