Translatica, kierunek polsko-angielski
zaaresztować czasownik, aspekt dokonany;
arrest prawo;
apprehend;
take into custody prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich