Translatica, kierunek angielsko-polski
check czasownik;
sprawdzać finanse, informatyka;
kontrolować medycyna, informatyka;
hamować;
szachować gry, przenośne;
badać;
zatrzymywać sport;
skontrolować informatyka;
zgadzać się ang. amerykańska;
pasować ang. amerykańska;
pękać;
tamować;
zweryfikować książkowe, oficjalne;
zbadać medycyna;
przerwać;
zgodzić się ang. amerykańska;
opanować;
fajkować;
odprawiać lotnictwo, ang. amerykańska;
pytać;
przeglądać potoczne, nieoficjalne;
przejrzeć potoczne, nieoficjalne;
przeglądnąć potoczne, nieoficjalne;
blokować sport;
zablokować sport;
cofać;
ukracać;
odprawić lotnictwo, ang. amerykańska;
ukrócić;
nadawać ang. amerykańska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich