Translatica, kierunek polsko-angielski
przeglądać czasownik, aspekt niedokonany;
browse;
revise;
review;
view;
scan;
peruse książkowe, oficjalne;
survey;
look over;
inspect;
overhaul;
search;
overlook;
go over;
see;
skim;
check potoczne, nieoficjalne;
traverse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich