Translatica, kierunek angielsko-polski
inspect czasownik;
kontrolować techniczny;
badać;
sprawdzać techniczny;
oglądać medycyna, techniczny;
zbadać techniczny;
obejrzeć;
wglądać;
obejść;
dokonać oględzin prawo;
kontrola;
przejrzeć bezpieczeństwo publiczne;
kontrolny;
przegląd;
zwiedzać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich