Translatica, kierunek angielsko-polski
review czasownik;
recenzować dziennikarstwo, literatura;
zrecenzować dziennikarstwo, literatura;
dokonać przeglądu wojsko;
poddawać rewizji prawo;
powtarzać szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, ang. amerykańska;
weryfikować książkowe, oficjalne;
omówić;
omawiać;
ocenić;
opiniować prawo;
poddać rewizji prawo;
powtórzyć szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, ang. amerykańska;
oceniać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich