Translatica, kierunek polsko-angielski
lustrować czasownik, aspekt niedokonany;
inspect;
vet polityka;
review;
check;
survey;
verify;
audit;
scan;
look over;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich