Translatica, kierunek angielsko-polski
audit czasownik;
kontrolować księgowość, techniczny;
sprawdzać techniczny;
przeprowadzać audyt księgowość, finanse, prawo;
badać;
skontrolować księgowość;
przeprowadzić audyt księgowość;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich