Translatica, kierunek polsko-angielski
recenzować czasownik, aspekt niedokonany;
review dziennikarstwo, literatura;
review;
criticize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich