Translatica, kierunek polsko-angielski
weryfikować czasownik, aspekt niedokonany;
verify książkowe, oficjalne, techniczny;
vet;
review książkowe, oficjalne;
check;
verifying;
vetting;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich