Translatica, kierunek polsko-angielski
przeprowadzać inspekcję czasownik, aspekt niedokonany;
inspect;
survey;
visit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich