Translatica, kierunek polsko-angielski
rewidować czasownik, aspekt niedokonany;
revise;
search prawo;
audit;
review;
inspect;
examine;
frisk;
revision;
check;
revamp;
revision;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich