Translatica, kierunek angielsko-polski
revision rzeczownik;
rewizja informatyka, techniczny;
przegląd;
korekta prawo, informatyka;
powtórka szkolnictwo, potoczne, nieoficjalne;
zmiana;
weryfikacja techniczny;
poprawka informatyka;
poprawa;
poprawić;
poprawiona wersja ekonomia, prawo;
powtórzyć ang. brytyjska;
repetycja książkowe, oficjalne;
powtórny;
aktualizacja książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich