Translatica, kierunek polsko-angielski
oceniać czasownik, aspekt niedokonany;
evaluate informatyka;
estimate prawo;
assess prawo, techniczny;
appraise;
rate ang. amerykańska;
judge;
gauge;
value;
account;
measure;
calculate;
grade szkolnictwo, ang. amerykańska;
esteem;
price;
apprize;
figure;
mark;
quote;
size up;
view;
sum up;
apprise;
consider;
survey;
assay;
review;
weigh up przenośne;
estimated technika;
regard;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich