Translatica, kierunek angielsko-polski
value czasownik;
cenić;
wyceniać;
oceniać;
szacować;
doceniać;
ocenić;
wycenić;
szanować;
docenić;
taksować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich