Translatica, kierunek angielsko-polski
rate czasownik;
oceniać ang. amerykańska;
ocenić;
taksować;
cenić;
szacować;
zaliczyć;
łajać;
karcić;
ofuknąć;
nagadać;
klasyfikować ang. amerykańska;
zaliczać;
złajać;
skarcić;
ofukać;
wyłajać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich