Translatica, kierunek polsko-angielski
skrzyczeć czasownik, aspekt dokonany;
scold;
rag;
trounce;
rate;
rebuke;
shout;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich