Translatica, kierunek polsko-angielski
nagadać czasownik, aspekt dokonany;
tell potoczne, nieoficjalne;
say;
rate;
backbite;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich