Translatica, kierunek polsko-angielski
zaliczać czasownik, aspekt niedokonany;
include;
class;
classify;
rank;
count;
number;
qualify medycyna, techniczny;
reckon;
credit;
accept;
pass szkolnictwo wyższe;
score potoczne, nieoficjalne;
advance;
rate;
complete;
attest;
clock up;
ranking;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich