Translatica, kierunek angielsko-polski
count czasownik;
liczyć;
policzyć;
obliczać informatyka;
rachować celownik;
zliczać informatyka;
wyliczać sport;
naliczyć;
odliczać;
doliczyć;
znaczyć;
zliczyć;
naliczać;
porachować celownik;
obliczyć;
uważać;
zaliczać;
wliczać;
zaliczyć;
wyliczyć;
odliczyć;
oglądać;
doliczać;
polegać;
zaważyć;
zdawać;
zarzut oskarżenia prawo;
poczytać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich