Translatica, kierunek polsko-angielski
wyliczyć czasownik, aspekt dokonany;
calculate;
account;
work out;
compute;
count;
recite;
count out sport;
rehearse książkowe, oficjalne;
specify;
estimate;
evaluate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich