Translatica, kierunek polsko-angielski
odliczać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też odliczyć
deduct;
count;
subtract;
discount;
count off;
count out;
deduction;
count;
allow;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich