Translatica, kierunek angielsko-polski
attest czasownik;
zaświadczać prawo;
poświadczać administracja;
potwierdzać ang. amerykańska;
zaświadczyć ang. amerykańska;
legalizować informatyka, ang. amerykańska;
poświadczyć administracja, ang. amerykańska;
atestować techniczny;
uwierzytelniać administracja, ang. amerykańska;
potwierdzić ang. amerykańska;
uwierzytelnić administracja;
zaliczyć;
zaliczać;
dokumentować ang. amerykańska;
dokument;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich