Translatica, kierunek polsko-angielski
świadectwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
certificate szkolnictwo;
testimony;
witness;
evidence książkowe, oficjalne;
report;
school report techniczny;
attest;
report card ang. amerykańska;
record;
testament;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich