Translatica, kierunek angielsko-polski
classify czasownik;
klasyfikować medycyna, informatyka;
zaliczać;
zaliczyć;
grupować;
sortować;
utajniać informatyka;
utajnić techniczny;
dzielić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich