Translatica, kierunek polsko-angielski
dzielić czasownik, aspekt niedokonany;
divide matematyka, szkolnictwo;
share przenośne;
split matematyka, polityka;
partition prawo, polityka;
separate;
break up matematyka;
apportion;
part;
portion;
allot;
subdivide;
partake;
break;
divisive;
split up;
division;
dismember przenośne;
spread;
carve up potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
classify;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich