Translatica, kierunek angielsko-polski
separate czasownik;
oddzielać chemia, medycyna, informatyka;
separować chemia, medycyna, książkowe, oficjalne;
rozdzielać chemia, medycyna, informatyka, książkowe, oficjalne;
odseparować książkowe, oficjalne;
dzielić;
rozdzielić książkowe, oficjalne;
wyodrębnić techniczny;
odgraniczać książkowe, oficjalne;
odłączać techniczny;
odseparowywać książkowe, oficjalne;
odgraniczyć książkowe, oficjalne;
oderwać;
rozchodzić się wojsko, techniczny;
odciąć;
odizolować książkowe, oficjalne;
odcinać;
odsadzać;
rozejść;
podział;
izolować;
rozdział;
wyizolować techniczny;
odrywać;
rozbić;
odejść;
rozsuwać;
odsadzić;
separacja;
sortować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich